top of page

 ANNMARI KESKINEN

IMG-3317_edited_edited_edited_edited.jpg


ENG
 

Annamari Keskinen, born in 1985, is a Finnish performer, choreographer, and one of the founding members of the dance theater company Thar Be Dragons, alongside performer and choreographer Ryan Mason. Over the past 20 years, Annamari has worked internationally in the dance field. As a performer, she has been involved in several European countries, both as a freelance artist and as a company dancer with municipal and state theater dance companies. She has worked with internationally acclaimed choreographers such as Chris Haring, Rafael Bonachela, Andonis Foniadakis, Alexander Ekman, Stephanie Thiersch, Helder Seabra, Jozef Frucek, Linda Kapetanea, and has extensively collaborated with Johannes Wieland and Valtteri Raekallio. Her professional career encompasses more than 60 artistic productions, under the direction of 30 choreographers.

 

Her choreographic work is often described as poetically vivid, navigating through liminal and dreamlike landscapes with an affective presence. In her artistic processes and teaching, she draws upon her experience as a performer to guide participants through multi-layered states of research and performance. Her recent inquiries in movement research explore psychological and physical attunements within atmospheric and sonic topographies.  She has a particular interest in the interconnectedness of people, space, and matter, and in how this shared resonance can serve as a gateway to a collective essence.

 

Annamari and Thar Be Dragons have created over a dozen choreographies, most of which are international co-productions ranging from site-specific performances to small and large stage works.

 

She has received choreographic commissions from entities such as Staatstheater Kassel, Staatstheater Braunschweig, Salzburg Experimental Academy of Dance, Sozo Visions in Motion, Springboard Danse Montreal, Shawbrook Dance, SUB.LAB PRO, and the b12 festival, among others. Annamari conducts workshops and classes throughout Europe and North America, both independently and in collaboration with her artistic partner, Ryan Mason.

 

The work of Annamari and Thar Be Dragons has been supported by various foundations and organizations, including the Kone Foundation, Arts Promotion Centre Finland, Samuel Huber Foundation, Alfred Kordelin Foundation, the City of Helsinki, Finnish Cultural Foundation, TelepArt, and the Jenny and Antti Wihuri Foundation.

 

Currently, Annamari is based in Helsinki, Finland.
FIN


Annamari Keskinen (s. 1985) on suomalainen esiintyjä ja koreografi ja tanssiryhmä Thar Be Dragons perustajajäsen ja toinen taiteellinen johtaja yhdessä tanssija ja koreografi Ryan Masonin kanssa. Viimeiset 20 vuotta Annamari on työskennellyt laaja-alaisesti ja kansainvälisesti tanssitaiteen parissa. Esiintyjänä hän on työskennellyt useissa Euroopan maissa sekä freelance-taiteilijana että vakituisena tanssijana kaupungin- ja valtion teattereiden tanssiryhmissä. Annamari on työskennellyt kansainvälisesti arvostettujen koreografien, kuten Chris Haring, Rafael Bonachela, Andonis Foniadakis, Alexsander Ekman, Stephanie Thiersch, Helder Seabra, Jozef Frucek ja Linda Kapetanea kanssa sekä tehnyt tiivistä yhteistyötä koreografien Johannes Wieland ja Valtteri Raekallio kanssa. Ammattiura käsittää yli 60 taiteellista produktiota, 30 koreografin ohjauksessa toimimista, paikkasidonnaisista esityksistä pienen- ja suuren näyttämön teoksiin.

 

Annamarin koreografiat liikkuvat usein liminaalisessa ja unenomaisessa maastossa. Teoksissaan ja opetuksessaan Annamari hyödyntää kokemustaan esiintyjänä ohjatakseen osallistujia siirtymään yhdestä ruumiin tilasta toiseen ja havainnoimaan monikerroksellisia kehollisia tunne-ja tajunnantiloja. Hänen viimeaikainen taiteellinen työnsä on tutkinut psykologista ja fyysistä virittäytymistä voimakkaisiin äänen topografioihin. Häntä kiehtoo erityisesti ihmisten, tilan ja materian yhteenkietoutuneisuus ja se, miten tämä yhteinen viritys voi toimia porttina johonkin kollektiiviseen olemisen juureen.

Annamarilta on tilattu koregrafioita mm. Staatstheater Kasselin tanssiryhmälle, Staatstheater Braunschweigin tanssiryhmälle, Salzburg Experimental Academy of Dance:lle (SEAD), Sozo Visions Motion:lle, Springboard Danse Montreal:lle, Shawbrook Dance:lle, SUB.LAB PRO:lle ja b12-festivaalille. Annamari opettaa työpajoja ja ammattilaisten treenitunteja Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa itsenäisesti sekä yhdessä taiteellisen partnerinsa Ryan Masonin kanssa.   

Annamarin taiteellista työskentelyä  ja  Thar Be Dragon:n teosten tuotantoa ovat tukeneet Koneen Säätiö, Taiteen edistämiskeskus, Suomen Kulttuurirahasto, Alfred Kordelinin säätiö, Helsingin Kaupunki, Jenny ja Antti Wihurin Säätiö ja Samuel Huberin säätiö.

 

bottom of page